Abood, P. (2017). Stories from the Diaspora. Mashriq&Mahjar, 4(2), 133-159. doi:10.24847/44i2017.139